Sáhpán

Sáhpán er en avdeling med 14 barn i alderen 1 til 3 år.

Sáhpán har 4 ansatte og 14 barn.

I denne avdelingen er hovedfokuset det å skape trygge relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Mye av dagene går til å sove, spise, skifte og lek.

Hovedfokuset er å stimulere den sosiale utviklingen, språkutvikling og  utvikling av de motoriske ferdighetene og kroppens grunnbevegelser.  Både i de sosiale og språklige ferdighetene inngår også å lære de til enhver tid gjeldende sosiale kodene for alderstrinnet og ikke minst lekekodene.

Barna i denne avdelingen er på kortere turer i nærmiljøet innimellom.