Rieban

Rieban er en avdeling med 19 barn på 4 og 5 år.

Rieban består av 19 barn i 4 og 5 års alder og 4 ansatte. 17 av barna er i førskolegruppa dette året.

I år skal vi også ha en utegruppe hvor barna blir delt i grupper og har uteavdeling en uke om gangen. De følger egen dagsrytme og har egne planer og opplegg. 

På Rieban vil de være mye ute på turer, korte turer og langturer med buss. Barna i førskolegruppa skal også på overnattingsturer.