Tilvenning

Tilvenningsmodell i Áltta siida barnehage» For å få til en god og trygg tilvenning for både foreldre og barn bruker vi en foreldreaktiv tilvenning, den såkalte Jåttåmodellen. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år.

Kort om modellen:

  • Besøksdag for barn og foreldre før oppstart
  • Ved oppstart er foreldre til stede sammen med barnet i minimum 3 hele dager
  • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltid
  • Kontaktpersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Oppstarts samtale med kontaktperson og/eller pedagogisk leder

Link til mer informasjon om Jåttåmodellen