Rieban

Rieban er en avdeling med 19 barn på 4 og 5 år.

Rieban består dette året av av 19 barn i 4 og 5 års alder og 4 ansatte. 7 av barna er i førskolegruppa.

På Rieban vil de være mer ute på turer, korte turer og langturer med buss. Barna i førskolegruppa skal også på minst en overnattingstur det siste året i barnehagen.
På Rieban står sosial kompetanse, lek, vennskap, språk og selvstendighet veldig sentralt.  Når disse tingene er på plass hos barnet, har barn best muligheter for utvikling og læring.