Njoammil

Njoammil er en avdeling med 12 barn på 2 og 3 år

Njoammil har treansatte og 12 barn. I denne avdelingen jobber vi med å skape trygge relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Mye av dagene går fremdeles til å leke, spise og sove.

Hovedfokuset er videreutvikling av språklige og sosiale ferdigheter, deriblant lekekompetanse. De tre ferdighetene henger nøye sammen, og svak kompetanse på ett av områdene kan påvirke de andre områdene.

Selvstendighetstrening er grunnleggende i alt vi gjør, da forståelsen for seg selv og hva man er i stand til å påvirke her i verden er i høysetet i denne alderen. Selvstendighet handler da ikke bare om å klare å kle på seg sjøl og smøre mat sjøl, men også evnen til å selv finne løsninger og svar på det man lurer på