Árbevirolaš barggut - Tradisjonell arbeid

Her er litt om hva vi gjør i barnehagen i forhold til de tradisjonelle arbeidsoppgavene som vi kan delta i.

Juoŋastit - Garnfiske under isen.

Garddastallan - Reingjerdet