Sáhpán

Sáhpán er en avdeling med 12 barn i alderen 1 -2 år

Sáhpán har 4 ansatte og 12 barn.

I denne avdelingen er hovedfokuset å skape trygge relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Mesteparten av dagene går til å sove, spise, stell og lek.

Hovedfokuset er å stimulere den sosiale utviklingen, språkutvikling og  utvikling av de motoriske ferdighetene og kroppens grunnbevegelser.  Både i de sosiale og språklige ferdighetene inngår også å lære de til enhver tid gjeldende sosiale kodene for alderstrinnet og ikke minst lekekodene.

Barna i denne avdelingen er på kortere turer i nærmiljøet innimellom.